Persondatapolitik

SundGladKrops behandling af personoplysninger
SundGladKrop behandler personoplysninger, når vi hjælper klienter i et forløb. I denne persondatapolitik forklarer vi, hvordan vi som dataansvarlig behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har.

SundGladKrops kontaktoplysninger:

SundGladKrop
Toftbjerg 10, 7400 Herning
Mail: anita@sundgladkrop.dk
Tlf. 40 36 02 13
www.sundgladkrop.dk

CVR: 41368691

Indsamling og formål

Oplysningerne bliver registreret for at kunne:

Kontakte kunder med informationer før, undervejs og efter forløbet
Udarbejde træningsprogrammer og kostvejledning
Svare på spørgsmål
Sende en faktura, som skal betales i forbindelse med et forløb
For at opfylde regler omkring bogføring og regnskab

De personoplysninger, som vi behandler, er primært oplysninger i form af:

Navn
Adresse
Telefon nr.
E-mail adresse
Køn
Fødselsdato
Personlige forhold, partner, børn, arbejde
Følsomme personoplysninger (Helbredsoplysninger)
Medicinering
Skader
Lidelser
Allergier
Andet der kunne være relevant for forløbet
 
SundGladKrops grundlag for at behandle personoplysninger

Hjemmel til behandling af personoplysninger sker altid på baggrund af et samtykke der begrunder behandlingen, for at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af ydelser, herunder styring af aftaler, registrering af gennemførte forløb med henblik at udarbejde dine træningsplaner og kostvejledning.

Databehandleraftaler

Vi indgår databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til den høje standard for informationssikkerhed og databeskyttelse, som vi kræver, ved at føre tilsyn med vores leverandører.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores behandling af disse.

I følge loven skal dine oplysninger gemmes i forbindelse med bilag (fakturaer og kreditnotaer) i 5 år. Herefter vil de blive slettet.

Klientjournaler slettes 1 år efter endt forløb. Du kan ved at kontakte SundGladkrop blive slettet umiddelbart efter endt forløb hvis dette ønskes.

Videregivelse af oplysninger

SundGladKrop udleverer ikke personoplysninger til tredjemand. Heller ikke med henblik på markedsføring eller til anden kommerciel brug.

Ret til at trække samtykke tilbage

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, stiller vi af hensyn til dig, og for at undgå uretmæssig indsigt, krav om dokumentation for din identitet.

Hvis du anmoder om det, kan vi vise dig de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder,kan du skrive en mail til anita@sundgladkrop.dk. Du skal du være opmærksom på ikke at sende følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger eller CPR-nr.

Du kan læse om dine rettigheder i det følgende samt i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Ret til indsigt

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, stiller vi af hensyn til dig, og for at undgå uretmæssig indsigt, krav om dokumentation for din identitet.

Hvis du anmoder om det, kan vi vise dig de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

Ret til berigtigelse

Hvis du mener, at vi behandler personoplysninger om dig, som er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Vi skal i så fald bede dig om at henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne for berigtigelse er opfyldt, og gennemfører i bekræftende fald ændringerne så hurtigt som muligt.

Ret til sletning

Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne for sletning er opfyldt, og gennemfører i bekræftende fald sletningen så hurtigt som muligt.

Ret til begrænsning

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at behandling af dine personoplysninger kan være en forudsætning for, at du kan indgå i et forløb hos SundGladKrop.

Klager

Klager over SundGladKrops behandling af personoplysninger kan rettes til SundGladKrop. Alternativt til:
Datatilsynet
Tlf.: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Se endvidere Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk