Senior træning

Sund Senior:

For ældre på 65 år og derover anbefaler Sundhedsstyrelsen mindst en halv times fysisk aktivitet om dagen ved moderat intensitet. Aktiviteten skal ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. 

De fleste mennesker håber formodentlig, at de som ældre kan fortsætte med de aktiviteter, der betyder noget for dem – hvad enten det er at have overskud til børnebørn og oldebørn, besøge familie og venner, rejse eller dyrke sport. Med alderen stiger risikoen imidlertid for, at man mister sin funktionsevne og ikke længere kan klare hverdagen selv. Derfor er det særlig vigtigt for ældre at vedligeholde kroppens bevægelighed, kondition og balanceevne og så vidt muligt bevare kroppens muskel- og knoglestyrke.

Anbefalinger om fysisk aktivitet til ældre +65 år

  •  Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.
  • Mindst 2 gange om ugen skal der indgå aktiviteter af mindst 20 minutters varighed, som vedligeholder eller øger konditionen og muskel- og knoglestyrken. 
  • Lav udstrækningsøvelser mindst 2 gange om ugen af mindst 10 minutters varighed for at vedligeholde eller øge kroppens bevægelighed. Udfør desuden regelmæssigt øvelser for at vedligeholde eller øge balanceevnen.
  • Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.

Senior træning

Seniortræning

Sund senior

Hvorfor smidigheds- og balanceøvelser?

Øvelser, der vedligeholder eller øger kroppens smidighed og balanceevne er for at opretholde evnen til at klare dagligdagsfunktioner og for at reducere risikoen for fald eller andre skader i hverdagen.

Hvis du har en diagnose:

Hvis du får stillet en diagnose, hvor fysisk aktivitet er en del af behandlingen, bør du være fysisk aktiv på en måde og i et omfang, der er effektivt i forhold til diagnosen og samtidig tager hensyn til din mobilitet. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal være fysisk aktiv i forbindelse med din diagnose, så tal med din læge.